1200 شانه تراکم 3600 کد 2206 کرم
نام محصول :
کد 2206 کرم
کلکسیون :
سنتی
شانه - تراکم :
1200 شانه تراکم 3600
تعداد رنگ :
8 رنگ
سایزبندی :
3*4 , 2.5*3.5 , 2*3 , 1.5*2.25 , 1*4 , 1*3 , 1*2 , 1*1.5